Udržovací nátěry a penetrační makadam


Živičné postřiky (asfaltové, emulzní)

Infiltrační: pomocná úprava na zlepšení konstrukční vrstvy před zhotovením další vrstvy

Spojovací: úprava určená na spojení živičných vrstev vozovky

Regenerační: k zamezení vzniku a šíření plošných poruch vznikajících v důsledku stárnutí pojiva, vlivem dopravního provozu

 

Živičné nátěry (asfaltové - emulzní)

Provádí se v potřebných intervalech, na obroušené živičné kryty. Jde v podstatě o uzavření obroušené vrstvy vozovky a zamezení pronikání vody do její konstrukce. Podle rozsahu opotřebení se provádí buď jednoduchý, nebo dvojitý nátěr s podrcením.

EmmaEmma

Penetrační makadam

Jedná se o obnovu, výstavbu nové, nebo zesílení krytu vozovky tvořené kamennou kostrou. Je prováděno prolití asfaltovým pojivem s následným zadrcením a zhutněním. Podle stavu  podkladu se používá penetrační makadam PMH s použitím kameniva frakce 32/63, nebo PMJ frakce 22/32. K uzavření je proveden jednoduchý nebo dvojitý nátěr. 

 Penetrační makadam - prokaleníPenetrační makadam - nátěry