Kalové zákryty


Slurry seal

Kalový zákryt je oprava silniční komunikace prováděná za studena, na obroušenou vrstvu vozovky, při které je na povrch pokládána tenká vrstva živičné směsi. Vstupními surovinami při výrobě této směsi jsou: drcené kamenivo frakce 0-5, kationaktivní asfaltová emulze, voda, aditiva a cement. Účelem kalového zákrytu je obnova obrusné vrstvy vozovky a zamezení pronikání vody do konstrukce vozovky.

Mikrokoberce

Slabá vrstva živičné směsi zpracovávaná za studena, která se skládá z kvalitní modifikované emulze, kameniva frakce 0-5, cementu, vody a stabilizačních přísad. Použití mikrokoberců je, oproti kalovému zákrytu, vhodnější pro využití na silně zatížených vozovkách.