Emulzní vysprávky


Emulzní vysprávky

Tlakové - Tato metoda je často využívána při lokálním výskytu poruch povrchu živičných vozovek s živičným krytem. Včasnou údržbou lze, díky použití emulzní vysprávky, zabránit dalšímu rozšiřování poruch a tím prodloužit životnost vozovky. Tuto metodu je možné použít také k vyrovnání nerovností vozovek. K těmto účelům používáme speciální přívěs RA 2000, kterým je pod tlakem nanášena na vozovku kvalitní teplá emulze s kamenivem frakce 2/5 a 4/8

RA2000

Ruční - lze účinně opravit široký rozsah poruch na vozovce.